Prieskum vzduchotechniky

Prvým krokom pri čistení ventilačného potrubia je jeho prieskum s cieľom zistiť technický stav a stupeň znečistenia. Často nestačí vizuálny náhľad do potrubia, jednoducho preto že, voľným okom nie je možné skontrolovať vnútro celého systému. Z tohto dôvodu sa pri prieskume vzduchotechnických rozvodov používa mobilný kamerový systém. Pre ľahší prístup sa do potrubia vyrežú inšpekčné otvory cez ktoré sa vkladajú potrebné zariadenia. Inšpekčné otvory sú použiteľné aj pri budúcej údržbe systému, pretože po vyčistení potrubia sú uzavreté špeciálnymi krytmi.

Revízia vzduchotechnického potrubia sa výkona dvomi typmi prieskumných zariadení v závislosti od charakteru potrubia. Pre prieskum priemerovo väčších horizontálnych potrubí sa používa diaľkovo ovládaný robot Danduct Inspection-Robot, ktorý má podobu malého auta s kamerou. Pre ťažko prístupné a malé priestory je k dispozícií špeciálna kamera Techcam, ktorá je integrovaná na pohyblivom kábli a je vybavená infračerveným svetlom.

Snímaný obraz je prenášaný na monitor sledovacieho zariadenia kde je nahrávaný a zaznamenávaný na SD kartu. Zákazník má tak reálny obraz o stave ventilačného potrubia. Inšpekcia stavu potrubia sa robí aj po jeho vyčistení a obidva záznamy sú k dispozícii pre výslednú kontrolu vykonanej práce. Po realizácii úvodného prieskumu odporučíme opatrenia pre súčasnú a následnú údržbu celého ventilačného systému. Vypracovaním cenovej ponuky sa úvodná časť prieskumu končí.

Čistenie vzduchotechnických rozvodov

Samotné čistenie vzduchotechnických rozvodov prebieha za pomoci čistiacich robotov, kief a vysokovýkonného ventilátora. Pre „čisté“ prevádzky ako sú napr. nákupné a business centrá kontaminované suchými nečistotami ako prach a rôzne neagresívne formy usadenín sa používajú dva typy zariadení. Prvým sú flexibilné rotačné kefy pre rýchle a efektívne čistenie potrubia s rozmermi 60-600 mm. Uvedené zariadenia sa využívajú pri čistení užších prevažne horizontálnych potrubí.

Pre ostatné typy VZT rozvodov sa používa diaľkovo ovládaný multifunkčný robot. Čistiaci robot vybavený zdvihovými rotačnými kefami je schopný prispôsobiť sa akejkoľvek veľkosti potrubia. Dokáže sa flexibilne pohybovať v kruhových i štvorcových potrubiach a vyčistí aj ťažko prístupne rohy. V procese čistenia sa na jednu stranu potrubia umiestni bariérový balón, ktorý uzavrie práve čistenú časť potrubia a zamedzí premiestňovaniu odstránených nečistôt. Na druhom konci je umiestnený vysoko výkonný ventilátor ktorý dôkladne vysaje kontaminované exhaláty. V prípade potreby je možne vykonať dezinfekciu potrubia dezinfekčným roztokom. Takto vyčistené potrubie je pripravené na ďalšie použitie. V prípadoch silného znečistenia mastnými a olejovými usadeninami sa používa technológia suchého ľadu (viac informácií nájdete v časti – Čistenie suchým ľadom).

Čistenie suchým ľadom

Pri čistení vzduchotechniky je robot vložený cez inšpekčný otvor do jedného konca systému kde je kontrolovaný joystikom alebo ˮkrížovým ovládačom“. Vďaka technológii stlačeného vzduchu otriskávajúceho povrch potrubia rýchlosťou zvuku, veľmi nízkej teplote a sublimácia suchého ľadu ide o najefektívnejší a najekologickejší spôsob čistenia. Nanesené granule suchého ľadu prenikajú vysokou rýchlosťou pod povrch nečistôt, kde menia svoje skupenstvo z  pevnej formy na kvapalnú. Počas tohto procesu zväčšia 700 násobne svoj objem a zmrazia nečistoty, ktoré následne ľahko praskajú a odpadávajú. Oddelené usadeniny sú zbierané a vysávané vysoko výkonným ventilátorom s olejovým filtrom.  Je to perfektné riešenie pre elimináciu agresívneho znečistenia. Povrch potrubia zostáva suchý, bez vodných nečistôt alebo chemikálií zostávajúcich v potrubí.

 

Výhody čistenia suchým ľadom

  • Výsledok čistiaceho procesu môže byť viditeľný okamžite
  • Ide o najefektívnejšiu technológiu na čistenie mastnej a olejovej kontaminácie
  • Vôbec nie je potrebné použitie vody alebo chemikálií pred ani po čistení
  • Ide o suchý proces čistenia, CO2 sa sám odparuje do atmosféry
  • Mastnota dokáže byť pozbieraná v konzistentnej forme, po ukončení čistenia sa jednoducho vysaje, alebo pozametá
  • Rýchla a šetrná technológia čistenia bez kontaminácie prostredia chemickými látkami
  • Má veľmi široké použitie (automobilový, farmaceutický, potravinársky, chemický priemysel atď.)
  • Zvýšenie kvality fungovania celého ventilačného systému bez nutnosti jeho dlhodobej odstávky
  • Nedochádza k poškodeniu povrchu klimatizačného potrubia ako to býva zvykom pri čistení

Vďaka vynálezu suchého ľadu Vám môžeme ponúknuť riešenie pre odstránenie agresívnej kontaminácie. Podstatou ponúkaného systému je technológia suchého ľadu. Ide o veľmi efektívnu technológiu pre čistenie mastných, olejových kuchynských a priemyselných potrubných systémov.

Suchý ľad je pevná forma oxidu uhličitého (CO2).  Nemá farbu, chuť alebo zápach a tvorí prirodzenú časť našej atmosféry. Vpredu je robot vybavený 360° rotujúcou tryskou z ktorej je striekaný suchý ľad o konzistentnej teplote -79°C pod tlakom 5 – 16 bar na znečistenú plochu potrubia.

Oblasti využitia: výroba potravín, plastikársky priemysel, chemický priemysel, zlievárne, tlačiarne, textilný priemysel a všetky ďalšie miesta, kde olej, tuky, lepidlá, farby silno zanášajú vzduchotechnické potrubie.

Dezinfekcia vzduchotechniky

Samotná dezinfekcia sa vykonáva špeciálnym dezinfektantom, ktorý bol vyvinutý pomocou najmodernejšej technológie –  nanotechnológie. Nanášaný prostriedok obsahuje nano-častice striebra, ktoré majú široký antiseptický účinok a spoľahlivo zničia aj tie najnebezpečnejšie druhy baktérií, vírusov a plesní.

Ďalšou výhodou nanotechnológie je, že patogénne mikroorganizmy si nemôžu voči striebru vytvoriť rezistenciu/odolnosť. Nano častice prenikajú do jadra bunky, kde sa naviažu na enzýmy a zastavia metabolizmus bunky, ktorá následne zomiera.

V neposlednom rade treba spomenúť dlhodobý účinok dezinfektantu, kedy sa nanočastice doslova naviažu na dezinfikovaný povrch a pôsobia až 5 násobne dlhšie ako bežný dezinfektant. Pomocou nanotechnológie tak vieme zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu dýchaneho vzduchu.